Blowerdoor og termografi

Blower-door / bygningers tæthed
I BR08 er der ved opførelsen af nye huse, meget fokus på bygningernes tæthed.

 
Uddrag af BR08, kap 7.2.1 Generelt ”Stk. 4: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm.”
 
Der er især tale om dampspærre og konstruktioner, der skal hindre at der blæser ind ad revner, sprækker og stikkontakter hvorved en stor del af varmen går tabt.

Ligesom dampspærren skal være tæt skal man også sikre sig at isoleringen afskærmes så det ikke kan blæse ind på isoleringen, da dette kan nedsætte isoleringens varmeisoleringsevne væsentligt.

 
Mange nye huse får foretaget en trykprøvningstest –en såkaldt ”blower-door test” hvorved der sættet enten under eller overtryk på bygninger og med en computer kan man måle tryktabet på huset.

På nye huse er der krav til bygningers tæthed og kommunerne kan kræve dokumentation herpå.

 
På samme måde kan det være en fordel på et gammelt / eksisterende hus at der foretages en Blower-door test selv om der ikke umiddelbart er krav til dette.

En blower-door test kombineret med en termografisk undersøgelse vil meget præcist klarlægge hvor husets energi forsvinder hen.

 
Termografi

 

Det kan være temmelig vanskeligt for den enkelte husejer at analysere sig frem til hvilke arbejder der er rentable og fornuftige at gennemføre og det tilrådes til enhver tid at alliere sig med en professionel, med hjælp til gennemgang af huset.

 
Da man ikke med det blotte øje kan se et aktuelt varmetab kan det være en god ide at få foretaget en termografisk undersøgelse af både klimaskærmen og de tekniske installationer (kedel og varmerør etc.)
 

 

Termografi er infrarød gennemgang eller foto-grafering, der måler og registrerer varmestrålinger.
Arbejdet udføres med et termografisk kamera der tydeliggør hvor varmen går tabt.
 
Med andre ord kan man kan se varmeforskellene på overfladerne og derved evt. manglende isolering, isoleringsfejl, kuldebroer, fugt o.l. uden destruktive indgreb, stiger, stilladser m.m.
 
Bl.a. er det tydeligt at se hvis f.eks. en væg eller tagflade ikke er ensartet isoleret eller udført med fejl e.l.

Ligeledes fejl /lækager på f.eks. gulvvarme, el tavler, kuglelejer m.m. kan ses.

 
Termografikameraer kan typisk detektere forskelle i temperaturer på 0,1°C hvilket gør at det er temmelig følsomt instrument.
 
Målingen viser temperaturforskelle i synlige farver, hvilket påviser f.eks. mangelfuld isolering og dårlige konstruktioner (utætheder og kuldebroer), varmerør, fugt osv. Med under-/overtryk fra blowerdoor forøges mulighederne for at påvise og registrere utætheder og kuldebroer i konstruktionen.
 
Termografering anvendes typisk i forbindelse med gennemgang af konstruktioners isoleringsstande, utætheder, kuldebroer, vinduer- og døres varmetab, varmeanlæg, varmerør og gulvvarme.
 

Ved at benytte blowerdoor i forbindelse med termografering kan man lokalisere utæthederne og kuldebroer mv. og dermed vise, hvor efterisolering kan nedsætte varmeudgifterne.

 
Termografi-rapport
Resultatet ved termografering kan bearbejdes på en pc og udskrives sammen med billederne i form af en rapport til kunden.
 
© 2020  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE