Skimmelsvamp og indeklima

Rej Arkitektfirma har specialiceret sig i håndtering af bygninger med dårligt indeklima, herunder forekomster af fugt og skimmelsvamp.

Rådgivning kan ske både mundligt med umiddelbare vurderinger eller ved decideret prøveudtagninger. Prøveudtagninger foretages med afsæt i den konkrete problemstilling og kan variere. F.eks. foretages ofte DNA-analyser eller luftmålinger som indikation på et evt.skjult skimmelproblem.

Arbejdet gennemføres i samarbejde med anerkendte laboratorier, der analyserer DNA prøver, luftprøver, kontaktaftryk, tapeaftryk etc.

Det er altid en god ide at søge professionel rådgivning når der er forekomster af skimmelvækst eller endog mistanke hertil.
Skimmel ses ofte i skjulte konstruktioner – f.eks. i isoleringen i flade tagkonstruktioner, forsatsvægge, på bagsiden af pladebeklædninger, i krybekældre osv.
Der findes mange tusinde forskellige skimmelsvampearter. Blandt disse er mange ganske harmløse i mindre mængder mens andre skimmelsvampe kan være generende og skabe problemer med indeklimaet.

Når der kommer fugt og skimmelsvampe i en bygning er det ofte fordi luftfugtigheden er for høj og/eller der er skader, fejl eller mangler ved bygningen.

Den måde bygningen / lokalerne anvendes på, spiller også en væsentlig rolle.
Typiske årsager til skimmel kan f.eks. være utæt tagkonstruktion, manglende ventilation, brud på vandførende rør, kondensdannelser på kolde overflader, mangelfulde dampspærre m.v.

 
© 2020  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE