Termografering med høj opløsning

Termografering tilbydes med udstyr med højopløsning og høj varmefølsomhed.

Er du i tvivle om husets varmetekniske egenskaber eller husets tæthed?
Termografering er en god måde at kontrollere og kvalitetssikre nyt byggeri og fejlfinding i eksisterende byggeri.

Temografering kan udføres selvstændigt men udføres bedst i kombination med "blowerdoor" dvs. med undertryk på huset hvorved alle utætheder, kuldebroer, isoleringsfejl etc. synliggøres.

 
© 2020  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE