Radon, Bly- & PCB målinger samt asbestregistreringer

Radon: Radonproblemet er især knyttet til rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk (altså uden kælder eller krybekælder). Kælderrum er naturligvis også udsatte.

Radon er en radioaktiv luftart, som findes i jorden. Radon kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker, fordi der ofte er lavere lufttryk inde i bygningen end under bygningen. Der er derfor altid mere radon i indeluften end i udeluften. Hvis der er meget radon i indeluften, øges risikoen for lungekræft, især i forbindelse med rygning.

Bygningsreglement 1995 og Bygningsreglement for småhuse 1998 stillede krav om tætning mod jord. For nybyggeri kræver Bygningsreglement 2010, at indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.

I eksisterende bygninger er det ofte vanskeligt at tætne gulvkonstruktionen. Derfor kan det være nødvendigt i stedet at bruge en eller flere af de øvrige metoder, hvis man har en bygning med for meget radon i indeluften.

 

PCB: er et stof, der kan skade mennesker og miljø. Stoffet blev brugt i byggematerialer - som fugemasse og i termoruder - indtil det blev forbudt i byggeriet i 1977.

En vis andel af de bygninger, der blev opført i perioden 1950 - 1977, indeholder PCB-holdige byggematerialer. Det anbefales derfor at bygninger fra denne periode undersøges for PCB.

 

Bly: har været anvendt i byggeriet i århundreder som kemisk tilsætning i maling, grunder samt som metallisk bly i form af inddækninger mv.

Blyhvidt, et hvidt malingspigment, blev forbudt i Danmark i 1950, mens anvendelsen af de fleste andre blyprodukter blev forbudt i 2001.

Fælles for blyholdige byggematerialer er, at de ikke medfører indeklimaforurening, så længe blyet er fast bundet, fx i blyskørter eller i malingsoverflader, evt. skjult bag flere års maling og spartel. Det er først når renoverings- eller nedrivningsarbejdet påbegyndes og blyholdige materialer skal tages op, oprindelig puds skal fjernes eller væggene og vinduesrammer skal renses i bund ved slibning. Så udgør bly et arbejdsmiljøproblem, da slibestøv kan optages og indåndes, et indeklimamæssigt problem, såfremt blyholdigt støv spredes til opholdsrummene, samt at det kræver korrekt håndtering af affaldet.

 

Asbest: er et byggemateriale, der tidligere har vundet stor udbredelse pga. dets ildfasthed og varmeisolerende evne.

Asbeststøv ophober sig i lungerne og kan ikke fjernes igen. Derfor kan asbestose forværres lang tid efter, indåndingen af asbest er ophørt. Asbestose viser sig typisk først 10-20 år efter, man blev udsat for asbeststøv og er uhelbredelig. Asbestose kan med tiden føre til lunge- & lungehindekræft.

Anvendelse af asbest blev forbudt i 1980erne. Det er relevant at undersøge alle bygninger med mistanke om forekomster af asbest inden evt. ombygning e.l. foretages.

 
Støj /lydmålinger: Støj er en kilde til stress og ubehag. Er man dagligt påvirket at støj på sin arbejdsplads eller i sin bolig e.l. kan det være en rigtig god ide at få målt kilden og niveauet, samt at finde ud af hvad der kan gøres ved problemet.
 

Rej Arkitektfirma tilbyder assistance ved støj, radon- Bly og PCB målinger samt asbestregistreringer.

Arbejdet udføres i samarbejde med dygtige og anerkendte laboratorier der bl.a. med mikroskopi redegør for typer, omfang o.l.

 

 
© 2020  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE