Syn & Skøn

Erik Rej har gennemført kursus i afholdelse af syn & skøn samt gennemført flere syn & skønsforretninger.
 
Generelt:
Syn og skøn er et bevis i sagen. Retten anmoder en fagperson - en syns- og skønsmand - om at besvare nogle spørgsmål. Den fagkyndige foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter laver han/hun en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Det hedder en syn- og skønserklæring.

Man kan kun afholde syn og skøn, hvis en af parterne ønsker det. Parterne skal selv betale udgiften til syn og skøn. Udgifterne til syn og skøn kan være meget store.

Den part, som ønsker syn og skøn, skal lave et forslag til de spørgsmål, som syns- og skønsmanden skal svare på. Det hedder et skønstema. Modparten får mulighed for at kommentere forslaget, hvorefter retten skal godkende det. Spørgsmålene til skønsmanden skal være konkrete, klare, neutrale og relevante i forhold til sagen.
 
© 2020  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE