Tilbygning

Ældre bygninger bliver slidte og gennem tiden har brugsmønstret i bygningerne ændret sig.

Bl.a. er der i dag ændrede krav og forventninger til rummenes størrelser, komfort og indeklima.
 

Der kan være mange forskellige årsager til at man ønsker at bygge til sit hus.

Årsager som større stue & opholdsrum med bedre lysindfald, bedre kontakt mellem ude- og indearealer ved hjælp af og havestuer o.l.

Endvidere kan det være nødvendigt at bygge til for at få plads til drømmebadeværelset eller drømmekøkkenet.

Måske flere og bedre værelser, eksempelvis børneværelser, som ofte er for alt for små.
 
Det skelnes typisk mellem opvarmede og uopvarmede tilbygninger.
 

Tilbygninger af enhver art udføres i samarbejde med bygherren samt under nøje hensynstagen til eksisterende forhold og arkitektur.

Afhængigt af indstilling og økonomi kan en tilbygning opføres i mange størrelser og variationer.
 
© 2019  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE