Ombygning og renovering

Ombygning og renovering sker typisk i forbindelse med bygherrens ønsker om ændringer og forbedringer på huset og i forbindelse med mindre eller større reparationer samt ændret indretning.
 

Det er en god ide at få lagt en overordnet og langsigtet plan for ombygningen eller renoveringen, inden arbejderne udføres. Dette for at undgå at man inden for en kort årrække finder at bygningen alligevel ikke lever op til ens forventninger og behov.

 
Nogle af de mest almindelige projekter, som isætning af nye vinduer, udskiftning af tagbelægning, renovering af kælder, inddragelse af loftet til beboelse eller etablering nyt badeværelse og køkken, er alle arbejder hvor det er en god ide at få lagt en plan.
 
Mange huse har igennem tiderne fået f.eks. isat vinduer der slet ikke passer til husets stil og arkitektur, hvorved en evt. salgspris og muligheden for salg bliver reduceret.
 
En forkert (og måske billig) tagdækning kan være en rigtig dårlig investering, da levetiden, en evt. salgspris bliver reduceret så meget at det der er først bliver sparet, er dobbelt sat til ved evt. salg.
 
Andre projekter kan f.eks. være at lave skillevægsændringer for at lægge rum sammen og skabe en bedre og mere tidssvarende planløsning.
 
Man skal normalt ikke søge kommunen om tilladelse til et ombygnings- og renoveringsprojekt, hvor etagearealet ikke udvides, medmindre der er tale om væsentlige ændringer på husets ydre, men du er stadig forpligtet til at leve op til bygningsreglementet og andre myndighedskrav.
Bor man i et fredet eller bevaringsværdigt hus, skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler.
 
© 2019  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE