Øvrige projekter

Lovliggørelser af bygninger eller tilbygninger der fejlagtigt er opført kan være en ”speget” sag at få godkendt hos myndighederne, da der ofte er tale om underisolerede bygninger med manglende brandkrav. Denne type opgaver kræver typisk en fornuftig vurdering og nogle gange enkelte dispensationer fra myndighedernes side.

Dog er der ofte tale om carporte o.l. mindre bygninger der er opført i god tro.
 
© 2019  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE