IT og værktøjer

Rej Arkitektfirma bruger 3D visualiserings- og tegneprogrammet AutoCad Arhitecture 2018 i projekteringen hvilket medfører at 3D bruges som standard på næsten alle projekter.

Såfremt bygherren ønsker det, kan der udarbejdes en 3D visualisering af det pågældende projekt.
 

Dette giver et visuelt godt indtryk af det færdige byggeri. 3D giver et næsten fotografisk billede af bygningen i de korrekte omgivelser.

3D er selvsagt et rigtig godt beslutningsgrundlag for den ønskede bygning, inden byggefasen påbegyndes.

Endvidere anvendes programmer til energiberegninger, statiske overslagsberegninger.
  

Fugtmåling:

Fugtmålinger foretages med henblik på at undersøge om der forefindes fugt i konstruktioner, der kan medføre råd og skader i en bygning.

Endvidere er fugt den typiske årsag til svampeangreb, herunder skimmelsvamp)

Blowerdoor af typen Q46 (tekstil-dør) og IR kamera af typen Flir I5 & Flir B335 (se afsnit om blowerdoor og termografi).

 
© 2019  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE