Rådgivning og teknisk assistance

Energibesparende foranstaltninger:

Ved gennemførelsen af energibesparende foranstaltninger er der en række faldgruber man som husejer skal passe på.

Et eksempel herpå kan være at loftrummet eller krybekælderen isoleres så meget at ventilering af konstruktionerne blokeres og der derved kan opstå fugt og efterfølgende skader pga. råd og svamp.

 
Endvidere er der i bygningsreglementet  en række krav til de enkelte konstruktioners mindste varmeisoleringsevne.

Man skal f.eks. ved udskiftning af tagdækning efterisolere således at min U-værdikravet opnås medmindre det påvises at arbejdet ikke er rentabelt.

Ligeledes gælder det for alle klimaskærmens konstruktioner og ved udskiftning af kedel m.v.

 
Man skal endvidere være meget opmærksom på hvilke ansvarsforhold man pådrager sig hvis man foretager en ulovlig underisolering af sit hus. Ved et evt. fremtidigt salg kan man nemlig komme i klemme pga. disse forhold.
 
Statik og dimensionering af bjælker m.v.

Rej Arkitektfirma kan være behjælpelig med rådgivning og overslagsdimensionering af simple statiske forhold.

Dette gælder f.eks. dimensionering af simpelt understøttede bjælker af træ, limtræ, kerto, stål eller beton.

Endvidere dimensioneres traditionelle spærkonstruktioner.

Ved komplicerede konstruktioner henvises til ingeniør /statiker.

 
Almen rådgivning:

Der er mange forhold og spørgsmål i en byggesag der kan være svære at gennemskue inden man går i gang med sine byggeplaner:

 • Hvordan forløber et bygge- eller renoveringsprojekt? 
 • Hvordan med styring / byggeledelse og tilsyn med byggeriet undervejs 
 • Garantistillelser og betalingsforhold.
 • Håndværkere og gør det selv arbejde 
 • Totalentreprise? Hovedentreprise? Fagentreprise? Eller medbyg?
 • Ansvarsforhold ved forskellige udbudsformer
 • Forsikring af byggeriet
 • Aflevering og gennemgang af fejl og mangler
 • Byggeregnskab og betaling
 • Garanti på arbejde og materialer 
 • Hvor kan du klage, hvis det går galt eller der opstår en tvist?
 • Dårligt indeklima og skimmelsvamp i boligen –hvad så?
Det er selvsagt smart at være opmærksom på hvilke faldgruber, forhold og regler der gør sig gældende, INDEN man går i gang!
 
© 2019  
 REJ ARKITEKTFIRMA V. ERIK REJ    |    TÅRSVEJ 257    |    4900 NAKSKOV    |    TLF. 5492 5388    |    MOBIL 2878 1140    |    
ENERGIKONSULENT FOR SMÅHUSE